Shizuka Okochi
Shizuka Okochi
Height: 5'5"
Year: Freshman
Hometown: Saporo, Japan
High School: Hokkai Gakuen Sapporo HS